Fiscale Aangiftes

2
Fiscale aangiftes

Naar de Belastingdienst toe heeft u als ondernemer enkele verplichtingen. Zo bent verplicht om de resultaten van uw bedrijf op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting of, indien u een BV of NV bezit, in uw aangifte Vennootschapsbelasting. De bron van dit onderdeel van uw aangifte is uw jaarrekening. In de fiscale aangifte wordt duidelijk welke consequenties uw bedrijfsresultaten hebben op het bedrag dat u aan belasting verschuldigd bent.

Naast de opgave van uw bedrijfsresultaten bent u in veel gevallen ook verplicht aangifte te doen voor de omzetbelasting. Heeft u personeel in dienst, dan dient u tevens loonaangifte te doen.

In alle aangiftes naar de Belastingdienst zijn wij uw helpende hand.