Jaarrekening

1
Jaarrekening

U bent allereerst naar de Belastingdienst toe verplicht de cijfers van uw bedrijf jaarlijks te laten vastleggen en aan te geven. Ook de bank of de Kamer van Koophandel kan u vragen naar uw cijfers. Deze cijfers leggen wij voor u vast in uw jaarrekening. Hierin worden de financiële positie en de resultaten van uw bedrijf over het afgelopen en voorgaande jaar weergegeven. Dit is ook voor uzelf een zeer belangrijk onderdeel. De jaarrekening is het resultaat van uw financiële administratie en geeft u inzicht in uw bedrijf.

Samen met u zullen wij, aan de hand van het jaarrapport, conclusies kunnen verbinden aan de cijfers, en adviezen kunnen geven voor de toekomst van uw bedrijf. Een voorbeeld van een jaarrekening van ons vindt u hier.